Сцинтиграфия

.

Shutterstock

Включена в списъка с диагностични образни процедури, сцинтиграфията се основава на откриване, чрез специално устройство, на излъчванията, излъчвани от радиофармацевтик след прилагането му.
Сцинтиграфията се използва за диагностика на патологии и тумори, засягащи органи като сърце, мозък, бели дробове, щитовидна жлеза, кости, бъбреци и черен дроб; той е полезен при откриване на коронарна артериална болест и инфаркт; накрая, той помага при проследяване на резултата от някои хирургични интервенции.
Сцинтиграфията изисква спазване на няколко подготвителни правила, представлява някои рискове и е противопоказана за определени категории пациенти.

или PET; той се извършва и резултатите се интерпретират от рентгенолог, специализиран в ядрената медицина.

е необходим йод радиофармацевтик, докато радиофармпрепарат от талий е необходим за миокардна сцинтиграфия).

Тагове:  панкреас-здраве физиология лекарства