ПЕТ: За какво е? Възможни приложения

«Първа част: PET ) е функционална техника за изобразяване, тоест позволява ни да изследваме физиологичните процеси на различните тъкани и органи на нашето тяло, подчертавайки всички аномалии.

Shutterstock

Този тест за ядрена медицина използва радиофармацевтици или метаболитни радиосъединения, т.е. вещества, които обикновено присъстват в тялото, но са маркирани с радионуклиди, способни да излъчват корпускуларни частици (позитрони). Скенер (томограф) открива излъчванията, излъчвани от позитроните на изследваната тъкан и обработва събраните данни на компютъра, връщайки предимно функционална и метаболитна информация, полезна за диагностиката и ориентацията на терапевтичния протокол.

В клиничната практика възможните индикации за PET са многобройни. Понастоящем основните области на приложение могат да бъдат идентифицирани в областта на неврологичната, сърдечната и онкологичната диагностика (диагностика и проследяване на неоплазми, мониторинг на терапията, прогнозна оценка).

интравенозно на малко количество лекарства и физиологични агенти, белязани с радиоактивни изотопи (като флуор-дезокси-глюкоза F-18 или FDG F-18, т.е. глюкоза, маркирана с флуор 18). В допълнение към "белязаната глюкоза", други метаболитни радиосъединения, използвани в позитронно -емисионната томография, са метионин или допамин. Веднъж в обращение, тези радиоактивни маркери се разпространяват в орган или определена биологична тъкан и излъчват определени частици, наречени позитрони, които се улавят от специален скенер (томограф) и се превеждат в изображения, които специалистът по ядрена медицина интерпретира.

Маркерите, използвани в PET, като например флуор-18 (F-18) или "кислород-15 (15-О)", имитират метаболитното поведение на веществата, използвани от организма, т.е. глюкоза и кислород, от които те възникват , натрупване там, където има по -голяма консумация (например мозък). Това позволява да се диференцира всеки обемен елемент на изследвания орган по консумация на кислород или глюкоза и съответно да се постави диагнозата.

Научете повече за Основния принцип и как да извършвате PET за да получите още по -подробни изображения. Тази система позволява да се получат PET и CT изображенията в една сесия на изследване с последващите предимства:

  • Намаляване на времето за прегледи;
  • Интегрирана диагностика чрез синергично използване на PET и CT информация;
  • Точна интерпретация на функционални PET изображения въз основа на анатомични CT изображения (анатомо-функционална корелация);
  • Подобряване на качеството на функционалните PET изображения с помощта на CT анатомична информация.
Раковите заболявания често са по -алчни за глюкоза от нормалните (забележка: тази захар представлява основен източник на енергия за бързо растящата туморна тъкан, представляваща).

Shutterstock

Следователно изображенията, върнати чрез позитронно -емисионна томография, могат да помогнат за локализирането на наличието на неопластични процеси в организма, подчертавайки натрупването на този радиомаркиран глюкозен аналог. Като се има предвид подчертаната корелация между високото натрупване на този индикатор и злокачествеността. се оказа полезен както в диагностичната, така и в прогностичната област, определяйки мястото, степента на заболяването и отговора на терапията на онкоболния.

Следователно възможността за получаване с PET информация за биологичните характеристики на тумора, за агресивността на заболяването и за наличието на метастази представлява значителен интерес. Това позволява правилно да се ориентира избора на химио и / или лъчелечебно лечение, допринасяйки за по -точна прогнозна оценка.

Тагове:  автоимунни заболявания школа по медитация листовки