Mylicongas - листовка

Показания Противопоказания Предпазни мерки при употреба Взаимодействия Предупреждения Дозировка и начин на употреба Предозиране Нежелани ефекти Срок на годност и съхранение Състав и фармацевтична форма

Активни съставки: Симетикон

Mylicongas 40 mg таблетки за дъвчене

Показания Защо се използва Mylicongas? За какво е?

Това лекарство съдържа симетикон, активната съставка, която действа чрез елиминиране на газовете, които се образуват в стомаха или червата (метеоризъм).

Mylicongas се използва при възрастни, които поради подуване на корема, например поради склонността да поглъщат въздух (аерофагия), имат подуване, болка в корема, спазми, оригване, метеоризъм.

Говорете с Вашия лекар, ако не се чувствате по -добре или се чувствате по -зле след кратък период на лечение с Mylicongas.

Противопоказания Когато Mylicongas не трябва да се използва

Не приемайте MYLICONGAS

  • ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

Деца

Mylicongas не е подходящ за педиатрична употреба.

Предпазни мерки при употреба Какво трябва да знаете, преди да приемете Mylicongas

Говорете с Вашия лекар, ако не се чувствате по -добре или се чувствате по -зле след лечението.

Взаимодействия Кои лекарства или храни могат да променят ефекта на Mylicongas

Не са известни и не са съобщени взаимодействия с други лекарства.

Уведомете обаче Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Предупреждения Важно е да знаете, че:

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Mylicongas не влияе върху способността за шофиране или работа с машини.

MYLICONGAS съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Доза, метод и време на приложение Как да използвате Mylicongas: Дозировка

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или според указанията на Вашия лекар или фармацевт. Ако се съмнявате, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 4 таблетки на ден. Не превишавайте препоръчителната доза.

Педиатрична популация

Mylicongas не е подходящ за педиатрична употреба.

Начин на приложение

Вземете 2 таблетки в края на всяко основно хранене.

Таблетките трябва да се дъвчат.

Говорете с Вашия лекар, ако не се чувствате по -добре или ако се чувствате по -зле след кратък период на лечение

Предозиране Какво да направите, ако сте приели твърде много Mylicongas

Ако сте приели повече от необходимата доза MYLICONGAS

В случай на случайно поглъщане на прекомерна доза от лекарството, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете MYLICONGAS

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Просто приемете следващата си доза, както обикновено.

Странични ефекти Какви са страничните ефекти на Mylicongas

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите следните нежелани реакции, докато използвате MYLICONGAS:

  • Той се дръпна;
  • обриви по кожата;
  • подуване на лицето, очите, устните, езика, гърлото със затруднено дишане (ангиоедем).

Такива ефекти се наблюдават много рядко.

Докладване на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар или фармацевт.Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване на адрес „www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.“ Чрез съобщаване на странични ефекти можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

Срок на годност и задържане

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, за да предпазите продукта от светлина и влага.

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност се отнася до последния ден от този месец.

Не изхвърляйте никакви лекарства през отпадъчни води или битови отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Това ще помогне за опазването на околната среда.

Състав и лекарствена форма

Какво съдържа MYLICONGAS

Активната съставка е: симетикон.

Всяка таблетка съдържа 40 mg симетикон.

Другите съставки са: захарин; алгинова киселина; лактоза; сода бикарбонат; повидон; хидратиран калциев силикат; магнезиев стеарат.

Описание на това как изглежда MYLICONGAS и съдържанието на опаковката

Mylicongas е таблетно лекарство за дъвчене, предлага се в опаковки от 24 или 50 таблетки, съдържащи се в блистери.

Източник на листовката: AIFA (Италианска агенция по лекарствата). Съдържание, публикувано през януари 2016 г. Наличната информация може да не е актуална.
За да имате достъп до най-актуалната версия, препоръчително е да получите достъп до уебсайта на AIFA (Италианска агенция по лекарствата). Отказ от отговорност и полезна информация.

Допълнителна информация за Mylicongas може да бъде намерена в раздела „Обобщение на характеристиките“. 01.0 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 02.0 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 03.0 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 04.0 КЛИНИЧНИ ДАННИ 04.1 Терапевтични показания 04.2 Дозировка и начин на приложение 04.3 Противопоказания 04.4 Специални предупреждения и подходящи предпазни мерки при употреба 04.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми кърмене 04.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 04.8 Нежелани реакции 04.9 Предозиране 05.0 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 05.1 Фармакодинамични свойства 05.2 Фармакокинетични свойства 05.3 Предклинични данни за безопасност 06.0 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 06.1 Помощни вещества 06.2 Несъвместимости 06.3 Срок на годност Специални опаковки 06.4 Специални опаковки 06.4 Специални условия на съхранение 06.4 Специални опаковки 06.4 Специални опаковки 06.3 Специални условия на опасност 06.3 Специални условия на употреба Съдържание на опаковката O 09.0 ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО 10.0 ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 11.0 ЗА РАДИОЛЕКЦИИ, ПЪЛНИ ДАННИ ЗА ДОЗИМЕТРИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО РАДИАЦИЯ 12.0 ЗА РАДИОЛЕКСИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

01.0 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

МИЛИКОНГИ 40 МГ ДРЕВНИ ТАБЛЕТКИ

02.0 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа:

Активен принцип: симетикон (активиран диметилполисилоксан) 40 mg

За пълния списък на помощните вещества вижте 6.1

03.0 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетки за дъвчене

04.0 КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

04.1 Терапевтични показания

Симптоматично лечение на стомашно -чревно подуване и аерофагия при възрастни.

04.2 Дозировка и начин на приложение

Възрастни: 4 таблетки на ден (2 в края на всяко основно хранене).

Таблетките трябва да се дъвчат.

04.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Обикновено противопоказан при бременност (вж. Точка 4.6).

04.4 Специални предупреждения и подходящи предпазни мерки при употреба

Не превишавайте препоръчителната доза.

След кратък период на лечение без забележими резултати се консултирайте с Вашия лекар. Лекарственият продукт съдържа лактоза и поради това не е подходящ за лица с лактазен дефицит, галактоземия или синдром на малабсорбция на глюкоза / галактоза.

04.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни несъвместимости с други лекарства, нито са съобщени.

04.6 Бременност и кърмене

Бременност.

Няма адекватни данни за употребата на MYLICONGAS при бременни жени, поради което не трябва да се използва по време на бременност, освен ако няма реална нужда и след оценка на ползата / риска от лекаря.

Време за хранене.

Не е известно дали симетикон се екскретира в кърмата. Екскрецията на симетикон в кърмата не е проучена при животни. Решението дали да се продължи / преустанови кърменето или да се продължи / преустанови терапията със симетикон трябва да се вземе предвид ползата от кърменето за кърмачето и терапията със симетикон при жените.

04.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщени ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

04.8 Нежелани реакции

Не са подчертани нежелани реакции, дължащи се на MYLICONGAS.

04.9 Предозиране

Не са докладвани явления на предозиране при употребата на MYLICONGAS.

05.0 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

05.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: други лекарства за функционални чревни нарушения.

ATC A03AX13.

Симетикон (активиран метилполисилоксан) е химически инертен полимер на метилсилоксан. Молекулното му тегло варира от 14 000 до 21 000. Активирането се дължи на наличието, до степен на 4-4,5% силициев аерогел, което повишава неговата антипенна сила.Всъщност химико-физичното свойство на симетикона е да намалява повърхностното напрежение; това свойство означава, че газовите мехурчета присъстват в стомашно -чревния тракт се сближават, образувайки свободен газ, който лесно се елиминира.

Това облекчава всички тези досадни симптоми (болки, спазми, чувство на напрежение, оригване, метеоризъм), които съпътстват подуването на корема, прерогатив на много заболявания на стомашно -чревния тракт.

05.2 Фармакокинетични свойства

Симетиконът не се абсорбира от стомашно -чревния тракт и не пречи на усвояването на хранителните вещества.

Той не променя обема и киселинността на стомашната секреция, а проучванията за хронична токсичност при плъхове показват, че не намалява абсорбцията на основните метаболити.

Освен това, липсата на увеличаване на силиконите в чревната стена, черния дроб и урината показва пълна липса на абсорбция.

05.3 Предклинични данни за безопасност

Експерименталните данни при животни не разкриват особен риск за хората въз основа на конвенционални проучвания за безопасност, токсичност при многократни дози, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност

06.0 ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

06.1 Помощни вещества

Захарин; Алгинова киселина; Лактоза; Сода бикарбонат; Повидон; Хидратиран калциев силикат; Магнезиев стеарат

06.2 Несъвместимост

Няма известни случаи на химическа и физическа несъвместимост с други вещества.

06.3 Срок на валидност

3 години.

06.4 Специални условия на съхранение

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, за да предпазите продукта от светлина и влага

06.5 Естество на непосредствената опаковка и съдържанието на опаковката

Кутия с 24 таблетки по 40 mg в блистер

Кутия с 50 таблетки по 40 mg в блистер

06.6 Инструкции за употреба и боравене

Вижте точка 4.2 - Дозировка и начин на приложение

07.0 Притежател на разрешението за търговия

Johnson & Johnson SpA Via Ardeatina км 23 500 - 00040 Санта Паломба - Помеция РИМ

08.0 НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБЕНИЕ

MYLICONGAS 40 mg таблетки за дъвчене-24 таблетки AIC 038140024

MYLICONGAS 40 mg таблетки за дъвчене-50 таблетки AIC 038140012

09.0 ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

20 април 1966 г.

31 май 2005 г.

10.0 ДАТА НА ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

Май 2008 г.

11.0 ЗА РАДИОЛЕКАТИ, ПЪЛНИ ДАННИ ЗА ВЪТРЕШНАТА ДОЗИМЕТРИЯ НА РАДИАЦИЯТА

12.0 ЗА РАДИОЛЕКАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Тагове:  антинутриенти инфекциозни заболявания брада