Зопия - клопидогрел

Какво е Zopya?

Zopya е лекарство, което съдържа активното вещество клопидогрел, което се предлага под формата на розови, кръгли таблетки (75 mg).
Zopya е "генерично лекарство". Това означава, че е подобно на „референтно лекарство“, вече одобрено в Европейския съюз (ЕС), наречено Plavix. За повече информация относно генеричните лекарства, моля, вижте въпросите и отговорите, като щракнете тук.

За какво се използва Zopya?

Zopya е показан за предотвратяване на атеротромботични събития (проблеми поради кръвни съсиреци и втвърдяване на артериите) при възрастни.Zopya може да се дава на следните групи пациенти:

  1. пациенти, които са имали скорошен инфаркт на миокарда (инфаркт). Лечението със Zopya може да започне между няколко дни и 35 дни след инфаркта;
  2. пациенти с скорошен исхемичен инсулт (атака, причинена от недостатъчно кръвоснабдяване на една област на мозъка) .Лечението със Zopya може да започне между седем дни и шест месеца след инсулта;
  3. пациенти с периферно артериално заболяване (проблеми с кръвообращението в артериите).

Лекарството може да се отпусне само с рецепта.

Как се използва Zopya?

Стандартната доза Zopya е една таблетка от 75 mg веднъж дневно, със или без хранене.

Как действа Zopya?

Активното вещество в Zopya, клопидогрел, е инхибитор на агрегацията на тромбоцитите, което означава, че помага за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Клопидогрел блокира слепването на тромбоцитите, като предотвратява свързването на вещество, наречено АДФ, със специфичен рецептор на повърхността им. Това предотвратява „залепването“ на тромбоцитите, намалява риска от образуване на кръвни съсиреци и помага за предотвратяване на нов пристъп. Сърдечно заболяване или инсулт.

Как е проучен Zopya?

Тъй като Zopya е генерично лекарство, проучванията са ограничени до доказателства, предназначени да покажат, че лекарството е биоеквивалентно на референтното лекарство Plavix. Две лекарства са биоеквивалентни, когато произвеждат еднакви нива на активното вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете от Zopya?

Тъй като Zopya е генерично лекарство и е биоеквивалентно на референтното лекарство, се приема, че ползите и рисковете от лекарството са същите като референтното лекарство.

Защо Zopya е одобрен?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) заключава, че според изискванията на ЕС е доказано, че Zopya има сравнимо качество и е биоеквивалентен на Plavix. Следователно CHMP счита, че както в случая с Plavix, Комитетът препоръча на Zopya да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Zopya:

На 21 септември 2009 г. Европейската комисия издава на Norpharm Regulatory Services Ltd „Разрешение за употреба“ за Zopya, валидно в целия Европейски съюз.
За пълната версия на EPAR на Zopya кликнете тук.
Пълната версия на EPAR на референтното лекарство може да бъде намерена и на уебсайта на Агенцията.

Последна актуализация на това резюме: 07-2009.


Информацията за Zopya - клопидогрел, публикувана на тази страница, може да е остаряла или непълна. За правилното използване на тази информация вижте страницата Отказ от отговорност и полезна информация.


Тагове:  психология фармакология токсичност и токсикология