Macmiror Complex - листовка

Показания Противопоказания Предпазни мерки при употреба Дозировка и начин на употреба Нежелани ефекти Срок на годност и съхранение

Активни съставки: Нифурател, Нистатин

МАКМИРОР КОМПЛЕКС 500 mg + 200 000 I.U. яйцеклетки

Комплектите от пакети Macmiror Complex се предлагат за размери на опаковките:
  • МАКМИРОР КОМПЛЕКС 500 mg + 200 000 I.U. яйцеклетки
  • КОМПЛЕКС MACMIROR 10 g + 4.000.000 I.U. крем

Защо се използва Macmiror Complex? За какво е?

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА КАТЕГОРИЯ

Антипротозойно, антибактериално, противогъбично.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Поливалентна терапия на вулвовагинални заболявания, причинени от патогенни микроорганизми: Candida, Trichomonas и бактерии.

Противопоказания Когато Macmiror Complex не трябва да се използва

Продуктът е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към нистатин и нифурател.

Предпазни мерки при употреба Какво трябва да знаете, преди да приемете Macmiror Complex

Използването, особено ако е продължително, на продукта може да предизвика явления на сенсибилизация.

В случай на реакции на свръхчувствителност, приложението на лекарството трябва да се прекъсне.

По време на лечението се въздържайте от полов акт.

Дозировка и начин на употреба Как да използвате Macmiror Complex: Дозировка

Едно яйце на ден или по лекарско предписание.

За да се постигне най -благоприятен терапевтичен резултат, е необходимо яйцата да бъдат донесени с пръст до най -високата част на влагалището.

Странични ефекти Какви са страничните ефекти на Macmiror Complex

Спазването на инструкциите, съдържащи се в листовката, намалява риска от нежелани ефекти.

Важно е да информирате лекаря или фармацевта за появата на нежелани реакции, дори и тези, които не са описани в листовката.

Срок на годност и задържане

ВНИМАНИЕ: Не използвайте лекарството след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Тази дата се отнася до правилно съхранен непокътнат продукт.

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца

СЪСТАВ

Всяко яйце съдържа: 500 mg нифурател; нистатин U.I. 200 000;

Помощно вещество: диметилполисилоксан АК 1000;

Компоненти на желатиновата обвивка: желатин; глицерин; натриев етил-4-хидроксибензоат; натриев пропил-4-хидроксибензоат; титанов диоксид; жълт железен оксид.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

12 вагинални супозитории

Източник на листовката: AIFA (Италианска агенция по лекарствата). Съдържание, публикувано през януари 2016 г. Наличната информация може да не е актуална.
За да имате достъп до най-актуалната версия, препоръчително е да получите достъп до уебсайта на AIFA (Италианска агенция по лекарствата). Отказ от отговорност и полезна информация.

Повече информация за Macmiror Complex можете да намерите в раздела „Обобщение на характеристиките“. 01.0 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 02.0 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 03.0 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 04.0 КЛИНИЧНИ ДАННИ 04.1 Терапевтични показания 04.2 Дозировка и начин на приложение 04.3 Противопоказания 04.4 Специални предупреждения и подходящи предпазни мерки при употреба 04.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми 04 и кърмене 0,77 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 0,48 Нежелани реакции 0,49 Предозиране 05,0 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 05,1 Фармакодинамични свойства05,2 Фармакокинетични свойства 05,3 Предклинични данни на 06,0 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 06.1 Помощни вещества 06.2 Несъвместимости 06.3 Тегло за съхранение 06.5 Естество на непосредствената опаковка и съдържанието на опаковката 06.6 Инструкции за употреба и боравене 07.0 ПРИТЕЖАТЕЛ НА ВСИЧКО РАЗРЕШЕНИЕ „ПАЗАНЕ НА ПАЗАР08.0.0 НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕ“ ПАЗАНЕ НА ПАЗАРА 09.0 ДАТА НА ПР ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО 10.0 ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 11.0 ЗА РАДИОФармацевтични продукти, ПЪЛНИ ДАННИ ЗА ДОЗИМЕТРИЯ НА ВЪТРЕШНОТО РАДИАЦИИ 12.0 ЗА РАДИОФАРМАТИВИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

01.0 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

КОМПЛЕКС MACMIROR 500 MG + 200.000 I.U. ОВУЛИ

02.0 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяко яйце съдържа: 500 mg нифурател; нистатин U.I. 200 000.

03.0 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Вагинални супозитории.

04.0 КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

04.1 Терапевтични показания

Поливалентна терапия на вулвовагинални заболявания, причинени от патогенни микроорганизми: Candida, Trichomonas и бактерии.


04.2 Дозировка и начин на приложение

1 яйце на ден или по лекарско предписание.

За да се постигне най -благоприятен терапевтичен ефект, е необходимо яйцата да бъдат донесени до най -високата част на влагалището.


04.3 Противопоказания

Продуктът е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към нистатин и нифурател.


04.4 Специални предупреждения и подходящи предпазни мерки при употреба

Продължителната употреба на продукта може да доведе до явления на сенсибилизация.

В случай на реакция на свръхчувствителност, приложението на лекарството трябва да се прекъсне.

По време на лечението се въздържайте от полов акт.


04.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са описани лекарствени взаимодействия с компонентите на MACMIROR COMPLEX.


04.6 Бременност и кърмене

В това отношение няма противопоказания.


04.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не се съобщават неблагоприятни ефекти.


04.8 Нежелани реакции

Не са докладвани нежелани реакции.


04.9 Предозиране

Не се взема предвид, предвид начина на приложение.

05.0 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

05.1 Фармакодинамични свойства

МАКМИРОР КОМПЛЕКС се състои от "асоциацията на нифурател и нистатин. Нифурател е синтетична химиотерапия, разработена в изследователските лаборатории POLI, която изпълнява" интензивно и ефективно трихомоницидно, антибактериално и микостатично действие.

Нистатинът е добре познат антибиотик с фунгицидно действие, особено активен при гъбички от рода Candida.

Асоциацията нифурател-нистатин представя "in vitro" широк спектър на действие с противогъбични, трихомоницидни и антибактериални ефекти, без да установява отрицателни взаимодействия между двете активни съставки.

Всъщност, в противогъбичен смисъл, бе отбелязан очевиден положителен синергизъм между двете лекарства.


05.2 "Фармакокинетични свойства

Документирано е, че след вагинална употреба при животни (заек и куче) на ежедневни дози, повтарящи се във времето, равни на 30 пъти терапевтичните, съставните вещества на асоциацията не се абсорбират и следователно не предизвикват системни ефекти.


05.3 Предклинични данни за безопасност

Вагинален LD50 при кучета> 60 DTS (човешка единична терапевтична доза).

Продължителното вагинално приложение при зайци с до 30 DTD (терапевтична дневна доза при хора) не предизвиква токсични ефекти.

06.0 ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

06.1 Помощни вещества

Диметилполисилоксан АК 1000.

Компоненти на капсулата: желатин; глицерин; натриев етил-4-хидроксибензоат; натриев пропил-4-хидроксибензоат; титанов диоксид; жълт железен оксид.


06.2 Несъвместимост

Не са докладвани несъвместимости.


06.3 Срок на валидност

36 месеца.


06.4 Специални условия на съхранение

Нищо за докладване


06.5 Естество на непосредствената опаковка и съдържанието на опаковката

Литографска кутия, съдържаща 12 яйца, опаковани в блистери от Al / PVC + PVDC.


06.6 Инструкции за употреба и боравене

Нищо за докладване.

07.0 Притежател на разрешението за търговия

Farmitalia S.r.l.

Viale Alcide De Gasperi 165 / B Катания

08.0 НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБЕНИЕ

AIC. n ° 023432038

09.0 ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

12-10-1976/31-05-2005

10.0 ДАТА НА ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

Април 2007 г.

11.0 ЗА РАДИОЛЕКАТИ, ПЪЛНИ ДАННИ ЗА ВЪТРЕШНАТА ДОЗИМЕТРИЯ НА РАДИАЦИЯТА

12.0 ЗА РАДИОЛЕКАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Тагове:  заболявания, свързани с храната сексуално здраве тренировъчни техники