Среден нерв

Общност

Средният нерв е важен периферен нерв на горните крайници, който произхожда от така наречения брахиален сплит и преминава първо през ръката, след това през цялата предмишница и накрая достига до ръката, преминаваща през „известния“ карпален тунел.
Имайки както двигателна функция, така и сензорна функция, средният нерв съдържа нервните влакна на гръбначните корени С5, С6, С7, С8 и Т1. По пътя си въпросният нерв поражда няколко клона: на нивото на предмишницата образува предния междукостен нерв, който инервира предните мускули на предмишницата, и палмарния кожен нерв, който инервира кожата на дланта на ръката; на нивото на ръката завършва с повтарящ се клон на средния нерв, който има изключително двигателна функция, и дигиталния палмарен клон, който съдържа както сензорни, така и двигателни влакна.
Средният нерв е известен на повечето хора, защото е главният герой на синдрома на компресия на нерв, известен като синдром на карпалния тунел. Това медицинско състояние възниква в резултат на компресия на средния нерв на нивото на карпалния тунел.

Тагове:  физиология диагноза-заболявания сладкарски изделия