Нервни тикове: какво представляват, защо проявяват и лекуват

. С други думи, появата на нервни тикове би имала корелация с областите на мозъка, които контролират движението.

неволни, повтарящи се и стереотипни (т.е. винаги се възпроизвеждат по един и същи начин). Понякога тази проява може да изглежда подобна на нормалните движения. Нервните тикове обаче не са доброволни движения и повечето страдащи не могат да ги контролират.

Тагове:  здраве на зъбите кръвно налягане Хранителни добавки