Връзки на глезена

Общи Какви са връзките на глезена? Анатомия Функция Свързани заболявания

Общност

Лигаментите на глезена са ленти от влакнеста съединителна тъкан, които свързват малеолите на пищяла и фибулата с костите на тарза, наречени таран, калканеус и навикуларна кост.
Глезенните връзки могат да бъдат разделени на две групи: делтоидните (или медиалните) връзки и страничните връзки. Делтоидните връзки са четири и се намират от вътрешната страна на глезена; страничните връзки, от друга страна, са три и се намират от външната страна на глезена.
Функцията на връзките на глезена е да осигурят стабилност на последните.
Ставите в глезена могат да бъдат наранени, като напъни или разкъсвания.

Тагове:  ендокринология алергии Хранителни добавки