PLASIL ® Метоклопрамид

PLASIL ® е лекарство на базата на метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат.

ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА: Лекарства за функционални стомашно -чревни нарушения - прокинетика.

Показания PLASIL ® Метоклопрамид

PLASIL ® се използва, поради своите терапевтични свойства, при лечение на функционални нарушения на стомашно-чревния тракт, дължащи се на продължителни медикаментозни терапии, гастрити и пептични язви, диспептични синдроми, хирургични и радиологични терапии.
PLASIL ® се използва широко и при лечение на гадене и повръщане от различен произход (свързани например с главоболие, тревожни разстройства, анестезираща терапия и др.).

Механизъм на действие PLASIL ® Метоклопрамид

Метоклопрамид е основна и мастноразтворима молекула, поради което се абсорбира ефективно в червата след перорално приложение и впоследствие се разпределя в различните тъкани, свързани с плазмените протеини. Наблюдаваната бионаличност е обект на важни индивидуални вариации, които са по -подчертани, когато лекарството се приема интрамускулно (повишена бионаличност и максимална концентрация).
Неговото терапевтично действие е свързано с различните модулиращи свойства, упражнявани върху различни рецепторни структури, присъстващи на нивото на стомашно -чревния тракт, важни за координирането и регулирането на перисталтичните, контрактилните и тонизиращите способности на чревните мускули. По -точно, има повишаване на тонуса и амплитудата на перисталтичните гастродуоденални контракции, което има тенденция постепенно да намалява от по -проксималния към дисталния край, което позволява прогресия на чревното съдържание към дебелото черво, като по този начин се избягва всякакъв вид рефлукс.
Този последен вид дейност също се подкрепя от тонизиращото действие, което метоклопрамид упражнява върху мускулите на дисталната част на хранопровода, а следователно и върху хранопровода на сфинктера.
От молекулярна гледна точка всички гореспоменати функции са оправдани от координиращо действие на активната съставка, съдържаща се в PLASIL ®, способна да антагонизира ефектите на D1-D2 допаминовите и 5-HT3 рецепторите на серотонина и да засили активирането на 5 -НТ4 рецептори, отговорни за холинергичната стимулация.
В края на действието си, след около 3-5 часа, метоклопрамид претърпява лек чернодробен метаболизъм, който впоследствие се елиминира с урината.

Проведени проучвания и клинична ефикасност

1. МЕТОКЛОПРАМИД ПРИ БРЕМЕННОСТ

N Engl J Med.2009 г. юни 11; 360: 2528-35.

Безопасността на употребата на метоклопрамид през първия триместър на бременността.

Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Levy A.


Гаденето и повръщането са две много чести нарушения по време на бременност, които значително влошават качеството на живот на бъдещите майки през целия гестационен период. Сред антиеметиците от първи избор, в различни страни, има метаклопрамид, който за известно време не се препоръчва при Първото тримесечие. Това скорошно проучване обаче се фокусира върху статистиката, като твърди, че честотата на вродени аномалии, перинатална смърт, ниско тегло при раждане или преждевременна бременност не е особено висока при жените, които имат Въпреки това, може да се наблюдава лека тенденция , така че да обоснове искането за повече клинични проучвания, за да се изясни реалната опасност от това лекарство, когато се приема по време на бременност.


2. МЕТОКЛОПРАМИД И Остър главоболие

Ann Emerg Med. 2011, 10 януари.

Метоклопрамид за остра мигрена: рандомизирано клинично проучване за определяне на дозата.

Friedman BW, Mulvey L, Esses D, Solorzano C, Paternoster J, Lipton RB, Gallagher EJ.


Бързото приложение на метоклопрамид днес представлява една от възможните полезни терапии при лечението на остра мигрена. Въпреки че отдавна се използва в обичайната клинична практика, оптималната доза все още не е установена. Поради тази причина интравенозното приложение на 10, 20 и 40 mg активно вещество, оценявайки неговата ефективност. Изследванията изглежда са съгласни, че дози над 10 mg не водят до значително подобрение на симптомите.


3. НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕТОКЛОПРАМИД ПРЕДОТВЪРЖДАВАНЕТО НА МОЛОТА И ПОВРЪЩАНЕ ПОСЛЕД ИНТЕРВЕНЦИЯТА

Gynecol Obstet Invest. 2011; 71: 59-65. Epub 2010, 15 декември.

Рандомизирано сравнение на дроперидол, метоклопрамид, трописетрон и ондансетрон за предотвратяване на постоперативно гадене и повръщане.

Ekinci O, Malat I, Işıtmangil G, Aydın N.


Гаденето и повръщането са сред най -често наблюдаваните реакции след операция с относителна седация, които правят следоперативния ход особено досаден. Сред лекарствата, използвани при лечението на това състояние, е възможно да се включи метоклопрамид, който обаче, въпреки широкото му приложение, изглежда е най -малко ефективен при превенцията на тези разстройства.

Начин на употреба и дозировка

Препоръчителните дози, свързани с употребата на PLASIL ®, са:

  • PLASIL ® 10,5 mg таблетки метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат: една таблетка 3 пъти дневно преди хранене;
  • PLASIL ® ciroppo от 10,5 mg метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат: 10 ml сироп 3 пъти на ден, преди хранене;
  • PLASIL ® 10,5 mg флакон за инжекционен разтвор на метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат: един флакон интрамускулно или интравенозно (бавно освобождаване). Във втория случай администрацията трябва да бъде гарантирана от експертен персонал.

Приемът на PLASIL ® трябва да се извършва под строг медицински контрол и всички корекции на дозата, необходими, например при пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания, трябва задължително да се определят от лекаря, след внимателна оценка на физическото състояние на пациента.

Предупреждения PLASIL ® Метоклопрамид

Предвид чернодробния метаболизъм и последващото бъбречно елиминиране на метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат, PLASIL ® трябва да се приема с особено внимание при пациенти с увредена чернодробна и бъбречна функция.
Същата предпазна мярка трябва да се спазва и в случай на пациенти с депресия и епилепсия, като се има предвид способността на активната съставка да понижава праговете на възникване на свързаните симптоми.
Появата на треска, екстрапирамидни нарушения, повишени серумни концентрации на мускулни ензими, повишени кръвни концентрации на пролактин при пациенти с рак на гърдата или аденом на хипофизата, може да настъпи след приема на PLASIL ® в този случай преустановяването на терапията може да е достатъчно да се спрете симптомите.
Наличието на алкохол и странични ефекти като сънливост, замаяност и намалени възприятия след приема на PLASIL ® могат да направят шофирането на превозни средства или работа с машини опасни.


БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

По време на бременност и кърмене е важно да потърсите съвет от Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете каквото и да е лекарство.

Бременност

Голямо количество данни за бременни жени (повече от 1000 резултата от експозицията) показват липса на малформативна токсичност и фетотоксичност. Ако е клинично необходимо, метоклопрамид може да се използва по време на бременност. Поради фармакологичните свойства (както при другите невролептици), екстрапирамидният синдром при новороденото не може да бъде изключен, когато метоклопрамид се прилага в края на бременността. Метоклопрамид трябва да се избягва в края на бременността. Ако се използва метоклопрамид, трябва да се започне неонатално наблюдение.

Време за хранене

Метоклопрамид се екскретира в кърмата в ниски нива. Нежеланите реакции при кърмачета не могат да бъдат изключени. Поради това метоклопрамид не се препоръчва по време на кърмене. Трябва да се обмисли прекратяване на употребата на метоклопрамид при кърмещи жени.

Взаимодействия

Ефектите на активния принцип, съдържащ се в PLASIL ®, могат да бъдат засилени от едновременното приложение на алкохол, лекарства с инхибиращо действие върху централната нервна система и да бъдат инхибирани от едновременния прием на леводопа, антихолинергици и морфин и производни.
Прокинетичното действие на метоклопрамид монохидрохлорид монохидрат, от друга страна, може да определи промяна във фармакокинетичните свойства на различни активни съставки, когато се приема едновременно.

Противопоказания PLASIL ® Метоклопрамид

PLASIL ® е противопоказан при пациенти, страдащи от глаукома, феохромоцитом, епилептична болест, синдром на Паркинсон, екстрапирамидни заболявания и при пациенти на фармакологично лечение с антихолинергици, леводопа или лекарства, способни да предизвикат екстрапирамидни реакции.
Приемът на това лекарство също е противопоказан в случай на свръхчувствителност към активната съставка или към един от нейните компоненти, през първия триместър на бременността и във всички онези случаи, при които увеличаването на перисталтиката и чревната подвижност могат да влошат състоянията пациента (стомашно -чревни кръвоизливи, чревни перфорации и запушвания).

Нежелани ефекти - странични ефекти

Приемът на PLASIL ®, особено при продължителен период от време, може да бъде свързан с екстрапирамидни синдроми като тремор, остра дистония и дискинезия, сънливост, халюцинации, объркване, промени в личността, конвулсии и депресия.
Клиничните изпитвания и постмаркетинговото наблюдение също описват възможната честота на диария, метхемоглобинемия, хиперпролактинемия при пациенти в риск, хипотония и алергични реакции.

Забележка

PLASIL ® може да се продава само по лекарско предписание.


Информацията за PLASIL ® Metoclopramide, публикувана на тази страница, може да е остаряла или непълна. За правилното използване на тази информация вижте страницата Отказ от отговорност и полезна информация.


Тагове:  сушени плодове токсичност и токсикология упражнения-пилатес