Изчисляване на скоростта


Скоростта се изчислява чрез разделяне на разстоянието на времето, необходимо за преодоляването му. В SI (Международната система от единици) скоростта се изразява в метри в секунда (m / s или m * sec-1), тъй като разстоянието и времето са изразени съответно в метри (m) и секунди (s).

Обобщавайки всичко във формула, ще имаме следното:

Скорост на изчисление (m / s) = Разстояние в метри / Време в секунди

Снимка на самолет, преминаващ звуковата бариера със скорост около 340 м / сек. С колко км / ч се движи?

Следователно изчисляването на скоростта е "сравнително проста операция; вместо това могат да се срещнат големи" проблеми "при" изразяването й с различни мерни единици, например когато човек е помолен да преобразува от m / s в km / h и обратно . Нека стигнем до отговора стъпка по стъпка.

Вижте други статии етикет Сила - Издръжливост - Скорост

Футбол: скоростна тренировка и разтягане Вижте други етикети на статии Атлетическа подготовка футбол - Скорост - Разтягане

Тагове:  сладолед Благосъстояние допинг